Eğitim & Gelişim

SEÇME

Nev Gelişim uzman danışman kadrosu, şirketinizin ihtiyacına yönelik size özel oluşturulan stratejilerle uygun değerlendirme araçlarını kullanarak gerek  en doğru yeteneği seçme ve yerleştirme konusunda  gerekse de kurumlar için işe alım süreçlerinde görüşme teknikleri eğitimleri vererek şirketlerin süreçlerine destek sağlar.

YETENEK YÖNETİMİ

Nev Gelişim’in her bir kuruma özel olarak hazırladığı yetenek yönetimi programı ile kurum içinde yetenekleri tanımlar, yetenekleri ölçer, değerlendirir. Kurumların yetenek havuzundaki  çalışanlarına eğitim, mentörlük, koçluk gibi farklı gelişim araçları ile  kişiye ya da gruba özel gelişim programları oluşturur ve  yetenek yönetimi sürecine katkı sağlar.

Değerlendirme Merkezi

•Nev Gelişim danışmanları tarafından  online ya da yüz yüze seçenekleri ile yürütülen kurumların işe alım, terfi ve gelişim merkezi projelerinde katılımcının yetkinliklerini ölçmek, değerlendirmek ve geliştirmek için kullanabilecekleri özel vaka simülasyon ve role play uygulamalarıdır.
•Bireysel ya da grup olarak kurumların belirlediği yetkinliklerde kişilerin ya da grupların nasıl davranış gösterdiklerini ölçer.
•Hem kuruma hem de değerlendirmeye katılan kişilere ayrı raporlar hazırlanır.

Geribildirim

Nev Gelişim Danışmanları tarafından yüzyüze yapılan bireysel görüşmelerle; değerlendirme merkezi ve Hogan Değerlendirme Araçları sonuçları paylaşılır. Geribildirim sürecinde kişinin ortaya koyduğu performansı, potansiyeline olan etkileri üzerine farkındalık oluşması sağlanır, kişiye özel gelişim haritasının oluşması için yönlendirme yapılır.

YÖNETİM KOÇLUĞU

Nev Gelişim uluslarası sertifikalara sahip danışmanları ile yöneticilerin ve yönetici adaylarının liderlik, ekip yönetimi, stratejik planlama, motivasyon, iletişim becerileri, zaman yönetimi gibi farklı konularda kendi güçlü yanlarını keşfetmeleri, zorlu durumlarla başa çıkabilmeleri, gelişim alanlarına odaklanıp liderlik yetkinliklerini arttırmak için kişilere ya da gruplara özel koçluk programları oluşturur.

SİSTEM GELİŞTİRME

NEV Gelişim’in uzman kadrosu kurumunuzun ihtiyacı olabilecek İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması ve iyileştirilmeleri konusunda kurumlara özel çözümler ile hizmet vermektedir.
•İşe alım sistemlerinin kurulması
•Yetkinlik sistemlerinin kurulması
•Değerlendirme Merkezlerinin kurulması
•Performans yönetimi sistemleri
•Değerlerle Yönetim vb.

Eğitim ve Gelişim

•Nev Gelişim danışmanları kurumların amaç ve hedeflerine uygun gerek küçük gruplara gerekse de büyük gruplara uygun liderlik, etkili iletişim, delegasyon, duygusal zeka, ekip yönetimi gibi bir çok farklı konu başlığında eğitim ve gelişim programları, iş oyunları, webinarlar, çalıştaylar, video içerikleri gibi ihtiyaca yönelik programlar hazırlar.

Nev Danışmanlık Hizmetleri

Nev Danışmanlık Hizmetleri

Hogan Assessments

Hogan Assessments