Ekip Gelişimi

Ekip üyelerinin birbirlerini anlayarak, birlikte çalışma becerileri geliştirerek etkili iş sonuçlarını yaratmaları için katkı sağlarız.

 

İş hayatında ekip üyelerinin ortak amaç ve hedef doğrultusunda çalışmasını sağlayan özellikleri ortaya çıkarmak, iş ve ilişki boyutunda bizi hedefimizden uzaklaştıran davranışları ve sorun alanlarını belirlemek için yapılan çalıştaydır. Çalışmanın sonucunda katılımcıların karşılıklı işbirliği ve anlayışını geliştirmek, ekip olarak birlikte hareket etmeyi sağlayacak davranışsal hedeflerin belirlenmesi amaçlanır. Gerek duyulması durumlarında ekibin ihtiyacına göre gelişim programları planlanır.

 

Hogan Değerlendirme araçlarıyla; ekip dinamiklerine etki eden ve harekete geçiren özellikler, ekip olmayı zorlaştıran, kriz anlarında ortaya çıkan özelliklerle birlikte ekip içindeki motivasyon kaynaklarınızı tanımlanır ve ortak ekip ruhu oluşturulmasına yardımcı oluruz.

birlikte çalışma becerileri geliştirerek

Hogan Assessments

Hogan Assessments
birlikte çalışma becerileri geliştirerek