Hogan Rapor Seçenekleri

Hogan Rapor Seçenekleri

Insight HPI

Insight HPI, Hogan Kişilik Envanteri(HPI)’ne dayanmaktadır. Kişinin hangi alanları geliştirmesi gerektiğine dair bilgi sağlar.

Insight HDS

Insight HDS, Hogan Baskı Altında Eğilimler Ölçümü (HDS)’ne dayanmaktadır. Kişiyi baskı, stres ve zorlanma anlarında olumsuz etkileyebilecek davranış riskleri üzerine odaklanır.

Insight MVPI

Insight MVPI, Hogan Yönelim ve Değerler Ölçümü(MVPI)’ne dayanmaktadır. Kişiyi harekete geçiren, değerler, tercihler ve ilgiler üzerine odaklanır.

Duygusal Zeka

Kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını anlama, kontrol etme ve paylaşma becerisi ile ilgili bilgi verir.

Hızlı Rapor

Kişinin HPI, HDS, MVPI, testlerinden aldığı puanların tamamını aynı rapor üzerinde gösterir. Özellikle Hogan Yorumlama Sertifikası almış kişiler için tasarlanmıştır.

Yüksek Potansiyelli Yetenek Raporu

Yetenek havuzundaki adayların liderlik özelliklerini belirlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış bir rapordur. Yüksek potansiyelli adayların liderlik etkililikleri ile ilgili bilgi sağlar.

Hogan Güvenlik Raporu

Risk içeren, güvenlik süreçlerinin büyük öneme sahip olduğu üretim gibi sektörlerde çalışan kişilerin güvenlikle ilgili yetkinliklerini değerlendirir.

Kariyer

Kişinin güçlü yönleriyle ve gelişim alanlarını belirler. Ortaya çıkan sonuçlara göre kariyer yönetiminde önerilerde bulunur.

Liderlik Pusulası Potansiyel

Hogan Kişilik Ölçümü(HPI)’ne dayanır. Kişilik özelliklerinin, liderlik tarzına etkilerini ortaya koyar. Kişilik özellikleriyle ilgili davranışları ve liderlik yetkinliklerini belirler. Bunlara bağlı detaylı gelişim önerileri sunar.

Liderlik Pusulası Zorlaştıran Özellikler

Hogan Baskı Altında Yönelimler Ölçümü(HDS)’ne dayanır. Liderin stres ve baskı altındayken çevresiyle ilişkilerini nasıl yönettiğini, astlarına nasıl yön verdiğini ortaya koyar. Liderin uyumlu ve yüksek performanslı bir ekip oluşturmasını engelleyen ayak bağlarını ve engellerini ön görür. Bunlara bağlı detaylı gelişim önerileri sunar.

Liderlik Pusulası Değerler

Hogan Yönelim ve Değerler Ölçümü(MVPI)’ne dayanır. Liderin davranışlarını belirleyen, istek ve yaşam beklentilerini yönlendiren temel değerleri ve hedefleri ortaya koyar. Liderin, değerler açısından uyumlu bir ekip kurması için ip uçları verir.

Pusula

Bu rapor kişinin değerlerinin, iş yaşamına, ilişkilerine ve kariyerine etki eden özelliklerini ortaya koyar.

Uygunluk

Sık işe alınan pozisyonlar için aranılan kişilik özellikleriyle kişinin özelliklerinin uyumunu gösterir. Kurumlara özel olarak tasarlanır.

Hogan Assessments

Hogan Assessments