Kişilik ve Farkındalık

Kişilik ve Farkındalık – Bazıları İçin Diğerlerinden Daha Doğaldır ve Önemlidir

Farkındalık yüzyıllardır dünyanın dört bir yanında varlığını sürdürüyor, sürdürmeye de devam ediyor. Yaklaşık 40 yıldır Jon Kabat-Zinn tarafından popülerleştirilen farkındalık, anlayışı artırmak, acıyı yönetmek ve stresi azaltmak için bir dizi uygulama olarak yorumlandı ve öğretildi. Farkındalık, işletme literatüründe ve giderek pek çok araştırmada dikkat çeken bir nokta haline geldi. Hogan uygulayıcısı Chris Altizer, Hogan’ın Ürün Araştırma Yöneticisi Brandon Ferrell ve doktora adayı Alessa Natale kişisel farkındalığın “kişilikle” olan bağını araştırdı.

Ne Yapıldı?

Bu proje, 2016’da Altizer’in 17 Hogan eğitmeniyle birlikte farkındalık ve kişilik konularında görüşerek oluşturduğu birkaç hipotezle başladı. 2017 ve 2019’da iki grup çalışan yetişkin grubundan HPI, HDS ve MVPI ile yaygın olarak kullanılan Farkındalık Bilinçliliği Dikkat Ölçeği (MAAS) ve Beş Yönlü Farkındalık Anketi (FFMQ) farkındalık değerlendirmeleri yapıldı.

Sonuç Olarak Ne Bulundu?

İki örnek grubu arasında bir veya daha fazla farkındalık ölçekleriyle önemli ölçüde ilişkili olan sekiz ölçek keşfedildi. Hogan Gelişim Ölçeği (HDS)’nin Tedbirlilik kısmı en yüksek korelasyonu elde ederken; onu sırasıyla Uyumluluk, Hırs, Sakinlik ve Heyecanlılık kısımları takip ediyor. Ayrıca Hogan ölçekleri ile Beş Yönlü Farkındalık Anketi (FFMQ)’nin farklı yönleri arasında ilginç ilişkiler de ortaya çıkarıldı.

Görselde yer alan çubuklar farkındalık ölçüleriyle ortalama korelasyonu gösteriyor.

Grafik Ne Anlama Geliyor?

Makalede farkındalık uygulamalarının farklı kişilik profilleri üzerinde eğitim verilirken entegre edilebilir yolları ele alındı. Bu kişilik profilleri “daha yüksek duygusal tepkisellik”, “çeldirilebilir dikkat” ile “kendine ve başkalarına karşı farkındalık” dahil olmak üzere ayrımsama eksikliğini yansıtmaktadır. Örneğin;

 

  • Düşük kendini alıştırma veya kolay heyecanlanma, kombinasyon halinde olarak algı ve tepki arasında bir duraklama yaratmak üzere tasarlanmış uygulamalar için yararlı olabilir.
  • Yüksek tedbirlilik, düşük kendini alıştırma ile içgörüyü artırmak ve kaygıyı azaltmak için tasarlanmış uygulamalara yarar sunabilir.
  • Ayrımsamayı artırmak üzere tasarlanan uygulamalar, orta veya yüksek riskli olarak karşıt hareket eden küme profilleri, kendine güveni yüksek olan kişiler için daha düşük endişe ile kişiler üzerindeki domine etme riskini artırabilir.

 

Ayrıca, farklı kişilik profillerinin farklı farkındalık uygulamalarına açık olabileceğini de öneriliyor. Bu kişilik profillerinin bir kısmı meditasyona yönelirken, diğer kısmı ise tercihini diyalog veya nefes alma uygulamalarından yana kullanabilir. Farkındalığı reddeden kısım ise günlük tutma, kasıtlı hareket etme veya yemek yeme gibi hareketlerde bulunma ihtimaller arasında yer alıyor. Farkındalık çalışmalarının uygulanmasını anlamanın anahtarı yetkinliklerin geliştirilebilir olmasında saklıdır.

Özet Olarak

Günümüzde çeşitli kişilik profilleri ve bu profillerin insanlar için basit bir açıklaması bulunmuyor. Bu açıdan bakıldığında Hogan eğitimcilerinin farkındalık bilgisi ne kadar olursa olsun şaşırtıcı karşılanmayacaktır. Farkındalığı bir gelişim stratejisinin bir parçası olarak entegre etmeye gelince, belirli becerileri geliştirmeleri için uzmanlar getirdiğimiz gibi, bir müşteriye farkındalık uygulamalarına yönelik danışmanlık yapmanın en iyi yolu olarak resmi bir kurs önerilebilir. Kabat-Zinn’in Farkındalığa Dayalı Stres Azaltma gibi resmi bir kursu uygulanabilir. Daha deneyimli olanlar ise destek almadan pek çok cihaz uygulaması üzerinden gerçekleştirebilir. Farklı kişilik profilleri olduğu kadar farkındalığa giden çeşitli yollar da vardır. Eğitmenler ve danışmanlar, liderleri geliştirmek için bir seçenek olarak farkındalık uygulamalarını keşfetmeye ve bu konuda öğrendiklerine göre tercihler yapmaya yönlendirilir. Bu, bazı kişilikler için daha zorlu olabilir.