Sistem Geliştirme Danışmanlığı

Bireysel, ekip ve örgütsel gelişimin her alanındaki deneyimimizle; insan Kaynakları süreçlerinin kurulması, yapılanması ve yönetiminde çözümler üretip etkili sonuçlar yaratmada katkı sağlarız.

İşe Alım Sisteminin Kurulması

Kurumların geleceği ve sürdürebilirliği için doğru kişilerin seçilmesi,  yerleştirilmesi ve işe alım sistemlerinin doğru kurulması önemlidir. Nev Gelişim Danışmanları tarafından kurumlara özel yapılandırılmış;  işe alım sistemlerinin kurulması, değerlendirme araçlarının belirlenmesi ve kullanımı, etkin işe alım görüşmelerinin yapılması, eğitiminin verilmesi konularında insan kaynakları profesyonellerine destek sağlarız.

İşe Alım Sisteminin Kurulması

Kurumların geleceği ve sürdürebilirliği için doğru kişilerin seçilmesi,  yerleştirilmesi ve işe alım sistemlerinin doğru kurulması önemlidir. Nev Gelişim Danışmanları tarafından kurumlara özel yapılandırılmış;  işe alım sistemlerinin kurulması, değerlendirme araçlarının belirlenmesi ve kullanımı, etkin işe alım görüşmelerinin yapılması, eğitiminin verilmesi konularında insan kaynakları profesyonellerine destek sağlarız.

Yetkinlik Sisteminin Kurulması

Kurumların stratejileri ve hedefleri doğrultusunda istedikleri performansa ulaşabilmeleri için çalışanlarının bilgi, beceri ve davranışsal özellikleri önem kazanmaktadır. Buna göre bağlı olarak yapılan işe göre bilgi ve becerinin dışında yetkinlik tanımları farklılık gösterir.

Yetkinlik kılavuzu; insan kaynakları süreçleri içinde yer alan; işe alım, performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi aşamalarına yön verir.

Kurum stratejisine uygun; temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinliklerin belirlenmesi ve yetkinlik kitapçığının oluşturulmasında Nev Gelişim Danışmanları tarafından özel olarak yapılandırılmış çalışmalarla destek sağlarız.

Değerlendirme Merkezi Sisteminin Kurulması

Yüksek rekabetin, hızlı değişimin olduğu günümüz iş dünyasında değerlendirme merkezi sistemi kuruma ve pozisyona özel kişiyi seçmek için önemli avantaj sağlar. Kurumların yetkinlikleri doğrultusunda tasarlanmış sistem; objektif, adil, hızlı ve somut davranışların gözlenmesine imkan sağlar.

Nev Gelişim Danışmanları tarafından; işe alım, yetenek yönetimi, kariyer gelişimi süreçlerinde kullanılmak üzere kurumlara özel değerlendirme merkezi sistemi oluşturulmaktadır.

Sistem tasarımı sürecinde;

  • Değerlendirme merkezi yapılacak pozisyonlar, yetkinlikler, davranışlar belirlenir
  • Kuruma özel uygulama araçları tasarlanır
  • Kurum içi değerlendirici eğitimi verilir
  • Bireysel ve yönetimsel raporlama sistemi oluşturulur
  • Süpervizorlük çalışması verilir

Değerlendirme Merkezi Sisteminin Kurulması

Yüksek rekabetin, hızlı değişimin olduğu günümüz iş dünyasında değerlendirme merkezi sistemi kuruma ve pozisyona özel kişiyi seçmek için önemli avantaj sağlar. Kurumların yetkinlikleri doğrultusunda tasarlanmış sistem; objektif, adil, hızlı ve somut davranışların gözlenmesine imkan sağlar.

Nev Gelişim Danışmanları tarafından; işe alım, yetenek yönetimi, kariyer gelişimi süreçlerinde kullanılmak üzere kurumlara özel değerlendirme merkezi sistemi oluşturulmaktadır.

Sistem tasarımı sürecinde;

  • Değerlendirme merkezi yapılacak pozisyonlar, yetkinlikler, davranışlar belirlenir
  • Kuruma özel uygulama araçları tasarlanır
  • Kurum içi değerlendirici eğitimi verilir
  • Bireysel ve yönetimsel raporlama sistemi oluşturulur
  • Süpervizorlük çalışması verilir

Performans Yönetim Sisteminin Kurulması

Performans yönetim sistemleri kurum stratejisi ve hedeflerine etki eden; iş performansları ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıyla birlikte somut, objektif, ölçülebilir veri sunar. Elde edilen sonuçlar doğru kullanıldığında kurum hedeflerine ve bireysel hedeflerin gerçekleşmesine yönelik önemli katkı sağlar.

Nev Gelişim Danışmanları tarafından kurumlara özel performans sisteminin kurulması, eğitimi, yönetimi, takibi konusunda destek sağlarız. Aynı zamanda çıkan sonuçların kurum stratejisi ve hedefleriyle hizalanması için danışmanlık veririz.

Sistem Geliştirme

Hogan Assessments

Hogan Assessments
birlikte çalışma becerileri geliştirerek