Nev Gelişim – Yönetim Koçluğu – Firmaların liderlik rollerinde değer sağlayacak alanlarda yardımcı olmasına katkı sağlar.

Yönetim Koçluğu

Nev Gelişim’in uluslararası sertifikalı koçları tarafından; kişinin kendi özelliklerini keşfetmesi, zorlu durumlarla başa çıkabilmesi ve gelişim alanlarına odaklanarak, hedeflerine ulaşması, liderlik  rollerinde  değer sağlayacak alanlarda  yardımcı olmasına katkı sağlarız.

Yönetici Koçluğu
Çalışmalarıyla

Yöneticilerin güçlü ve gelişim alanlarını fark etmelerini sağlamak, yetkinliklerini geliştirmek, kültür değişiminin bir parçası olmakla birlikte rol model olarak hareket ve tutumlarını benimsemek, kişinin kendi yönetim biçimine sorun oluşturacak davranışlarını önceden farkedip önlem almasını, somut eylem planlarıyla  çözüm üretmesini kolaylaştırmak amaçlanır.

Grup Koçluğu
Çalışmalarıyla

Kurum yetkinlikleri doğrultusunda kişilerin yönetim pozisyonuna yetkinlik ve kişilik özellikleri olarak hazırlamak, birbirlerinden öğrenmelerini sağlamak ve kendi özelliklerini değerlendirip, gerektiğinde önlem almasını ve sorun oluşmadan önce çözüm üretmesini kolaylaştırmak amaçlanır.

Hogan Değerlendirme
Araçlarıyla

Hogan Değerlendirme Araçları’nın koçluğa özel raporları kullanılarak yöneticilerin güçlü ve gelişim alanlarını fark etmelerini sağlamak, yetkinliklerini geliştirmek, kültür değişiminin bir parçası olmakla birlikte rol model olarak hareket ve tutumlarını benimsemek, kişinin kendi yönetim biçimine sorun oluşturacak davranışlarını önceden farkedip önlem almasını, somut eylem planlarıyla çözüm üretmesini kolaylaştırmak amaçlanır.

Yönetim Koçluğu

Hogan Assessments

Hogan Assessments
Yönetim Koçluğu