Nev Danışmanlık Hizmetleri

SEÇME

Hogan Değerlendirme Araçları seçme süreçlerinin farklı aşamalarında, farklı rapor seçenekleriyle, destek olur. Nev Gelişim Danışmanları tarafından kurumların ihtiyaçları doğrultusunda seçilen değerlendirme araçlarıyla doğru kişiyi doğru pozisyona seçme ve yerleştirme sürecinde katkı sağlarız.

İnsan Kaynakları profesyonelleri, işe alım süreçlerinde yer alan yöneticilere görüşme teknikleri eğitimiyle doğru kişiyi seçme ve değerlendirmede destek sağlarız.

YETENEK YÖNETİMİ

Kurumların geleceği için doğru tasarlanmış yetenek yönetimi süreci; yüksek potansiyele sahip yetenekli kişileri tespit etmek, değerlendirmek, kişisel gelişimleriyle birlikte yatay veya dikey geçişlere hazır olmalarını sağlamak, işe olan bağlılığını arttırmak açısından önemlidir.

Hogan Değerlendirme Araçlarıyla desteklenmiş ve Nev Gelişim danışmanları tarafından kurumlara özel hazırlanmış yetenek yönetimi projeleriyle yüksek potansiyele sahip yetenekleri belirler, hedefler doğrultusunda gelişimlerini sağlayacak araçlarla katkı sağlarız.

Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme Merkezi uygulaması; işe alım, gelişim, terfi süreçlerinde kuruma özel kişiyi seçmek için kullanılan objektif, çok yönlü veri sağlayan bir araçtır. Adayların pozisyona olan uygunluklarının kurum yetkinlikleri/ davranışları açısından değerlendirilmesi,  performansa etki eden güçlü ve gelişime açık yönlerinin tespit edilmesi, potansiyel alanlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi amacıyla kullanılır.

Nev Gelişim Danışmanları tarafından sektöre/pozisyona özel hazırlanmış vaka/simülasyon, role-play uygulamalarıyla; İlk Kademe, Orta Kademe ve Üst Düzey Yönetici pozisyonlarındaki  kişilerin bireysel/iş hedeflerine etkili bir şekilde ulaşabilmeleri için gerekli olan yetkinlikleri ölçmek üzere oluşturulmuş değerlendirme ve gelişim merkezi çalışmalarını yönetiriz.

Değerlendirme Raporu

Nev Gelişim Danışmanları tarafından; uygulamalar sonunda ölçülen yetkinliklere, kritik davranış göstergelerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme sonuçlarını içeren katılımcılara özel raporlar hazırlanır. Katılımcıların ortaya koyduğu davranışsal göstergelerle birlikte; kişinin mevcut hedeflerinden hangilerini etkili bir şekilde gerçekleştirebileceği hangi iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda gelişim ihtiyacı olduğu raporlanır.

Geribildirim

Nev Gelişim Danışmanları tarafından yüzyüze yapılan bireysel görüşmelerle; değerlendirme merkezi ve Hogan Değerlendirme Araçları sonuçları paylaşılır. Geribildirim sürecinde kişinin ortaya koyduğu performansı, potansiyeline olan etkileri üzerine farkındalık oluşması sağlanır, kişiye özel gelişim haritasının oluşması için yönlendirme yapılır.

Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme Merkezi uygulaması; işe alım, gelişim, terfi süreçlerinde kuruma özel kişiyi seçmek için kullanılan objektif, çok yönlü veri sağlayan bir araçtır. Adayların pozisyona olan uygunluklarının kurum yetkinlikleri/ davranışları açısından değerlendirilmesi,  performansa etki eden güçlü ve gelişime açık yönlerinin tespit edilmesi, potansiyel alanlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi amacıyla kullanılır.

Nev Gelişim Danışmanları tarafından sektöre/pozisyona özel hazırlanmış vaka/simülasyon, role-play uygulamalarıyla; İlk Kademe, Orta Kademe ve Üst Düzey Yönetici pozisyonlarındaki  kişilerin bireysel/iş hedeflerine etkili bir şekilde ulaşabilmeleri için gerekli olan yetkinlikleri ölçmek üzere oluşturulmuş değerlendirme ve gelişim merkezi çalışmalarını yönetiriz.

Değerlendirme Raporu

Nev Gelişim Danışmanları tarafından; uygulamalar sonunda ölçülen yetkinliklere, kritik davranış göstergelerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme sonuçlarını içeren katılımcılara özel raporlar hazırlanır. Katılımcıların ortaya koyduğu davranışsal göstergelerle birlikte; kişinin mevcut hedeflerinden hangilerini etkili bir şekilde gerçekleştirebileceği hangi iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda gelişim ihtiyacı olduğu raporlanır.

Geribildirim

Nev Gelişim Danışmanları tarafından yüzyüze yapılan bireysel görüşmelerle; değerlendirme merkezi ve Hogan Değerlendirme Araçları sonuçları paylaşılır. Geribildirim sürecinde kişinin ortaya koyduğu performansı, potansiyeline olan etkileri üzerine farkındalık oluşması sağlanır, kişiye özel gelişim haritasının oluşması için yönlendirme yapılır.

Nev Danışmanlık Hizmetleri

Nev Danışmanlık Hizmetleri

Hogan Assessments

Hogan Assessments