Covid-19 Dünyasında Takım Etkinliğini Hızlandırma

Bu yılın başlarında -küresel salgından önce- uzun bir iş gezisinin ardından ofise döndüğümde ortamda farklılıkların olduğunu hissettim. Bina aynıydı, mobilyalar önceden durduğu yerdeydi ve meslektaşlarım hala aynı sevimli insanlardı ancak atmosfer biraz yabancı geldi çünkü rutinimde bir düzensizlik olmuştu. Bilindiği gibi insanlar alışkanlık yaratan yaratıklardır. Bizler yoğun programlarımızı yönetmemize yardımcı olacak rutinlere ve yaratıcı kalmaya güveniriz.  Rutinlerimiz değiştiğinde ise bu duruma uyum sağlamalı, yeni stratejiler oluşturmalı ya da etkisiz, verimsiz ve hatta yanlış hizalanma risklerini göze almalıyız.

COVID-19 ekip işleyişini önemli ölçüde etkiledi. Pandemi sırasında organizasyonlarla yaptığımız çalışmalarda ekiplerin bugün karşı karşıya kaldığı üç ortak zorluk gözlemledik:

  • Bir zamanlar aynı yerde bulunan ekipler artık dağınık ve sanal olarak çalışıyor.
  • Ekiplere yeniden yapılanma nedeniyle işten çıkarmalar veya alımlar yapıldı.
  • Ekiplerden yıllık iş planlarını bir kenara bırakmaları ve yeni önceliklere odaklanmaları istendi.

Ekibinizin karşılaştığı zorluk ne olursa olsun, ekibin değerlerini ve normlarını yeniden düzenlemek için zaman harcayın, istenen davranışlara yeniden bağlılık, çevik ve uyarlanabilir kalmak, ekibinizin etkin ve rekabetçi kalma becerisinde tüm farkı yaratabilir.

Hogan ile aşağıdaki önlemlerin ekibinizin uzun vadeli etkinliğini hızlandırabileceğine inanılıyor.

Etkiyi Onayla

Küresel pandemi sizi kişisel olarak nasıl etkiledi?

Küresel pandemi ekibinizi nasıl etkiledi?

Ekibiniz öncelikle her üyenin bir şeylerin değiştiğini kabul etmesi için güvenli bir alan oluşturmalı, bu değişikliklerin yarattığı etkiyi onaylamalı ve etkinin her ekip üyesi için farklı olacağının farkında olması gerekiyor. Buna ek olarak yüz yüze ekip etkileşimin sanal hale gelmesi sonucunda etkileşim, ekiplerin üstesinden gelmesi gereken bir zorluk haline geldi. Açık ve dürüst konuşmalar yapmak için düzenli olarak zaman ayırarak zorluklar konusunda dürüst olun ve güveni yeniden teyit edin.

Ekip Değerlerini Ve Üretilen Kültürel Değerleri Yeniden Ele Alın

  • Pandemi öncesinde ekip kültürünüz nasıldı?
  • Ekip kültürünüz bugün ne durumda?
  • Ekip kültürünüz gelecekte nasıl olacak gibi görünüyor?

Her ekip üyesinin eylemlerine rehberlik eden bireysel değerler bulunuyor. Çoğu ekip üyesi aynı değerleri paylaştığında, ekip üyeleri arasındaki uyumun artış göstermesi bekleniyor. Değerler, ekibin kültür ve normlarının temelini oluşturması nedeniyle kültür, verdiğimiz değerlerin toplamı anlamına geliyor. Hogan’ın Motifler, Değerler, Tercihler Envanteri’ndeki (MVPI) verilerini kullanarak ekibinizin mevcut ekip kültürü üzerindeki etkisini belirlemek ve gelecekte arzuladığı kültürü tartışmak için “değerleri” keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Ekip Normlarını Ayarlayın

Birbirimizle etkileşim ve iletişim kurallarımız nelerdir?

Ekip normlarımızda hangi düzenlemeleri yapmamız gerekiyor?

Ekipler zamanla kültür ve itibarına eklenen normlar ve davranışsal standartlar oluşturur. Bu normlar genellikle günlük davranışlarımıza rehberlik ederek bilinçsiz düzeyde işler. Açık ve tutarlı kurallar etkileşimlerini ve süreçlerini yönlendirdiğinde ekiplerin verimliliği artış gösterir. Hogan’ın Motifler, Değerler, Tercihler Envanteri’ndeki (MVPI) verilerini kullanarak ekibiniz, çalışma standartlarını ve ekip kültürünü bilgilendiren davranışları keşfetmeye başlayabilir.

Uyumluluğu Alıştırma

  • Kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamak üzere nasıl hareket edilmesi gerekiyor?
  • Yolunuza ne çıkabilir?

Kuruluşlar, küresel salgın döneminde güncelliğini korumak konusunda büyük çaba sarf ediyor. Birçoğu işlerinin kısımlarını genişletiyor ve yeni öncelikleri desteklemek üzere becerilerini tazeliyor. Etkili kurum ve ekiplerin rekabet konusunda avantajlı durumda olması için iş stratejisini yönlendirme ve uyarlama konularına odaklanmaları gerekir. Bu nedenle ekibiniz, hedeflerini ve önceliklerini yeniden düşünerek işletmenin değişen ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Ancak bu değişim, stresi tetikleyebilir dolayısıyla üretkenliğin olumsuz etkileyen davranışları ortaya çıkarabilir. Hogan Gelişim Anketi verilerini kullanarak ekibiniz, değişen iş dünyasında değişimi yönetme, sonuç elde etme ve çevik kalma becerilerini engelleyebilecek davranışları keşfetmeye başlayabilir.

Özetle mevcut ortamımız göz önüne alındığında, ekibinizin karşılaştığı zorlukları belirlemeniz sizin için çok önemlidir. Dağınık bir ekip, yeni oluşturulmuş bir ekip, yeni veya değişen önceliklerle karşı karşıya olan bir ekip misiniz? Zorlukların farkına vardığınızda, blogda tartıştığımız kavramları nasıl uygulayabileceğinizi düşünün. Muhtemelen ekibinizin yararlanılabilecek güçlü yönleri ile birlikte etkinliği hızlandırmak için ele alınması gereken eksikleri olduğunu göreceksiniz.