COVID-19 ile Geçen Bir Yılın Ardından Kişilik Değerlendirme Puanları Değişiyor mu?

COVID-19 ile Geçen Bir Yılın Ardından Kişilik Değerlendirme Puanları Değişiyor mu?

11 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) COVID-19’u bir pandemi ilan etmesinin ardından bir yılı geride bıraktık. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu açıklamasıyla geçen yedi haftalık süre içerisinde haftalık olarak yapılan analizlerde bilim ve özgecilik puanlarında istatiksel olarak ufak düşüşler göze çarptı.

Yine de yedi haftanın etkilerini göstermeme olasılığını göz ardı etmemekte fayda var. Zamanla, pandeminin yarattığı stres ve hayatımıza getirdiği farklılıklar ile kişiliğe veya değerlerde yaygın değişiklikler yarattığını görür müyüz? Duygusal değişikliklerde artış ve uyum puanlarında değişiklik görülür mü? Eski dikkat dağıtıcılara daha fazla yönelir miyiz yoksa yenilerini bulur muyuz? Motivasyonlarımızda değişiklik olur mu?

Geride bıraktığımız sene içinde kişilik değerlendirme puanlarında değişiklik olup olmadığını görmek amacıyla yapılan çalışma için daha önce yapılan çalışmanın ardından 11 Mart bildirimine kadar geçen süreç haftalar halinde gruplandırıldı. Bunun için Hogan Kişilik Envanteri’ni 280.196, Hogan Gelişim Envanteri’ni 208.554 ve Güdüler, Değerler, Tercihler Envanteri’ni 186.164 kişi tamamladı. Geçen yıla göre daha analitik bir yöntemle yapılması sonucunda pandemi bildirimi sırasında ve sonrasında haftalık ortalama değişikliklerini tahmin edilmesini sağladı.

Pandeminin başlangıcından beri oluşan değişimi kestirebilmek için, pandemi bildirimi sırasındaki etki 52 hafta boyunca biriken haftalık etki ile bir araya getirildi. Minimal düzeyde görülen değişiklik ölçekleri için Cohen’in d değerleri-.07 (MVPI Hedonism) ile 0.07 (MVPI Science) arasında bulunuyor. Referans noktası olarak Cohen, 0.20 olan d değerlerinin küçük olarak yorumlanması öneriliyor.

İlk ve devam eden etkilerine ayrı ayrı baktığımızda, bu sonuçların iki nedeni görülüyor. Pandeminin etkisi, çoğu ölçekte göze çarpmamıştır. Daha küçük bir ölçek kümesi için ilk etki ters yönde eğilim gösteren devam eden etkiler tarafından tersine çevrilmiştir. Örnek vermek gerekirse pandemi bildirimi sırasında hedonizm puanlarında düşüş görüldü. Bununla birlikte, haftalık hedonizm puanlarının sürekli olarak artması sonucunda pandeminin etkisi zamanla zayıfladı.

 

Bu sonuçlar iki noktada göze çarpıyor. COVID-19 pandemisi, kişilik ve değerler puanları üzerindeki etkisi büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Ayrıca istatistiksel açıdan önemli olmasıyla birlikte haftalık puan sonuçları pandemi öncesindeki skorlarına döndüğü dikkat çekiyor.