Yüksek Performanslı Liderlerin Kişilik Özellikleri

Yüksek Performanslı Liderlerin Kişilik Özellikleri

Hogan ilk kez, Latin Amerika (LATAM) bölgesi ağırlıklı olmak üzere iş yerlerinde liderlik için bilime dayalı bir kişilik profili geliştirdi. Bu kişilik profili, bölgede bulunan liderlerin işe alım ve çalışan performanslarını geliştirme açısından en iyi seçenek olarak görülebilir. Çünkü bahsi edilen kişilik profili bir lider olarak başarılı olmak için gerekli olan güçlü yönleri, eksiklikleri, tercihleri ve güdüleri tanımlamasıyla öne çıkıyor.

Latin Amerika bölgesinden bulunan Ateliê RH, Alto Impacto, Compass Consulting, HR Tools ve Thuoper yerel danışmanlık şirketleriyle ortaklık kuran Hogan, bölgedeki liderlerin doğru tercih yapmalarını ve gelişmelerini amaçladı. Bu bölgede bulunan liderler, politikaları genişletmek, stratejik planlama, tahmin yapma ve şirket çalışmalarını yönlendirmekten sorumludur.

Hogan’ın veri bilimi ekibi, bölgesel uzmanlarla bölgede bulunan liderlerin kalitesini artırmak için bilimsel olarak geçerli bir tarama aracı geliştirmek için çalıştı. İş başarısını öngören belirli yetkinlikler, özellikler ve değerler belirledi. Hogan, şirketlerin daha yüksek performans gösteren lider adaylarını seçmesini sağlayacak olan Hogan Kişilik Envanteri (HPI), Hogan Gelişim Araştırması (HDS) ve Güdüler, Değerler ve Tercihler Envanterini kullanarak özel bir kişilik profili oluşturdu.

Hogan, Latin Amerika bölgesindeki liderlerin öğrenme fırsatlarını sürekli değerlendirerek, destekleyici davranarak ve gerektiğinde devreye girmeye istekli olarak ekip çalışmasının önemini vurguladığını keşfetti. Ayrıca bu bölgede bulunan liderlerin şirket tarihiyle birlikte yenilikçiliğine de saygı duyması gerektiği keşfedildi.

Bir işyerinde kişilik ile performans (ikili arasında güçlü bir ilişki olması nedeniyle) oldukça önemlidir. Liderlerin kişisel özelliklerini ne kadar çok anlarsak, finansal sonuçlar dahil olmak üzere liderlerin şirketlerdeki etkileri daha tahmin edebilir hale gelir. Öte yandan iş arkadaşlarıyla arasındaki bağlılığı iyileştiren liderler ile çalışanlar daha mutlu olur ve bu sayede daha iyi performans sunar. Hogan, şirketlerin sadece bu profili kullanarak işe alımlarının doğruluğunda yüzde 28 ve başarılı işe alımları yüzde 14 artırabileceğini, kötü işe alımlarda ise yüzde 14 azaltabileceğini tahmin ediyor.

Latin Amerika lider profili; işe alım, iş geliştirme, yedekleme planlaması ve kariyerin yeniden planlanması dahil olmak üzere liderlik döngüsünün her alanında kullanılabilir. Hogan, bu ihtiyaçları karşılamak üzere çeşitli kişilik ve yetkinlik bazlı raporlama seçenekleri sunabilir.